Optilt bestaat 30 jaar

2024 is een jubileumjaar voor Optilt. Dat wordt natuurlijk gevierd met een verrassende voorstelling. Uiteraard met een Optilt moment

De opvoering is 5, 6 en 7 april 2024. Voorafgaand aan het uitvoeringsweekend is er, ongeveer een maand eerder, een oefenweekend. Een repetitieavond is vaak te kort om het hele stuk in een keer door te nemen. In een oefenweekend wordt het stuk gespeeld zoals bij de opvoering, zodat ook de overgangen en decorwisselingen aan bod komen. De laatste repetitie is met kleding en grime, want ook dat moet geoefend worden.
Deze data worden in onderling overleg vastgesteld.